skip to Main Content

ОЛЕКСІЙ ШЕВЧУК ЗАХИСТИВ ДИСЕРТАЦІЮ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ В ГАЛУЗІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

Шевчук Олексій Анатолійович 23 лютого 2022 року захистив дисертаційну роботу під назвою: “Конституційно-правові засади нормотворчості центральних органів виконавчої влади” за спеціальністю: 081 – Право

Науковий керівник: Шемшученко Юрій Сергійович, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

Захист дисертації відбувався за адресою: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Джерело: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України