skip to Main Content

АЛІМЕНТИ: СТЯГНЕННЯ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

АЛІМЕНТИ – щомісячні виплати на утримання дитини від того з батьків, хто проживає окремо.

Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття (до 18 років). Якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов’язані утримувати їх до досягнення 23 років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу.

Відповідно до ч.2 ст. 182 Сімейного кодексу України розмір аліментів має бути необхідним та
достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про охорону дитинства» кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, морального, культурного, духовного і соціального розвитку. Батьки або особи, які їх заміняють, несуть відповідальність за створення необхідних умов для всебічного розвитку дитини відповідно до законів України.

Принцип №4 Декларації прав дитини від 20.11.1959 говорить про те, що дитина повинна користуватися благами соціального забезпечення. Їй має належати право на здорове зростання і розвиток; з цією метою спеціальний догляд і охорона повинні бути забезпечені як їй, так і її матері,
включаючи допологовий і післяпологовий догляд. Дитині має належати право на належне харчування, житло, розваги і медичне обслуговування.

РОЗМІР АЛІМЕНТІВ СТАНОМ НА 2022 РІК.

Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Відповідно до ст. 7 ЗУ «Про Державний бюджет України 2022», прожитковий мінімум на дитину становить:

СПОСОБИ СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ

1. За домовленістю

2. В судовому порядку:

– наказне провадження;

– позовне провадження.

ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ – ПИСЬМОВА ФОРМА, НОТАРІАЛЬНЕ ПОСВІДЧЕННЯ

Батьки мають право укластидоговір про сплату аліментів надитину, у якому визначити розмір
та строки виплати. Умови договору не можуть порушувати права дитини, які встановлені
Сімейним Кодексом України.

ВИМОГИ ДО ДОГОВОРУ: у разі невиконання одним із батьків свого обов’язку за договором
аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

СУДОВИЙ ПОРЯДОК (наказне провадження, спрощений порядок)
Судовий наказ про стягнення аліментів є особливою формою судового рішення, що видається судом за результатами розгляду заяви того з батьків з ким проживає дитина. (! вимога не повинна бути пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб).

Згідно наказного провадження стягнення може бути застосовано у вигляді частини від заробітку або твердої грошової суми.

ЧАСТИНА ВІД ЗАРОБІТКУ:
• на одну дитину – 1/4 (доходу) платника аліментів,
• на двох дітей – 1/3 (доходу) платника аліментів,
• на трьох і більше дітей – 1/2 (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

ТВЕРДА ГРОШОВА СУМА: 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

СУДОВИЙ ПОРЯДОК (позовне провадження)

Розгляд справи в порядку позовногопровадження дозволяє стягнутиаліменти в більшому розмірі ніж в порядку наказаного провадження.
Розмір аліментів в порядку позовного провадження визначається судом.

СПОСОБИ СТЯГНЕННЯ
– частка від заробітку (доходу);
– тверда грошова сума (підлягає індексації).

ОБСТАВИНИ, які враховуються при визначенні розміру аліментів (ст. 182 СК України):

1. стан здоров’я та матеріальне становище дитини;
2. стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів;
3. наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;
3-1. наявність на праві власності, володіння та/або користування у платника аліментів майна та майнових прав, утому числі рухомого та нерухомого майна, грошових коштів, виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав;
3-2. доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового
мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів;
4. інші обставини, що мають істотне значення.

ПОДАННЯ ПОЗОВУ/ЗАЯВИ

ЯКИЙ ДОКУМЕНТ ПОДАВАТИ: позовна заява про стягнення аліментів/ заява про видачу судового наказу про стягнення аліментів.

ХТО ПОДАЄ: той з батьків з ким проживає дитина

КУДИ ПОДАВАТИ: у суд за місцем реєстрації того з батьків хто проживає окремо від дитини або за місцем проживання того з батьків з ким проживає дитина

СУДОВИЙ ЗБІР: не сплачується

ЗМІНА РОЗМІРУ/ СПОСОБУ СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ

Спосіб стягнення аліментів, визначений рішенням суду, змінюється за рішенням суду за позовом одержувача аліментів.

СК України не передбачає зміни способу стягнення аліментів, якщо між батьками був укладений нотаріально посвідчений договір. Якщо аліменти були встановлені у добровільному порядку, то батькам необхідно внести відповідні зміни до нотаріально посвідченого договору. Однак це не означає, що платник чи стягувач втратили право на звернення до суду із заявою про зміну способу стягнення аліментів.

Розмір аліментів, визначений за рішенням суду або за домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів.

ПІДСТАВИ:
– зміна матеріального або сімейного стану;
– погіршення або поліпшення здоров’я когось із них;
– в інших випадках, передбачених Сімейним кодексом України.

ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ СУДУ

Після отримання оригіналу виконавчого листа/судового наказу стягувач аліментів звертається до державного або приватного виконавця за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна з заявою про відкриття виконавчого провадження.

ДО ЗАЯВИ ПРО ВІДКРИТТЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ ДОДАЄТЬСЯ:
– оригінал судового наказу/виконавчого листа про стягнення аліментів
– банківські реквізити стягувача аліментів.

У заяві про примусове виконання рішення стягувач має право зазначити відомості, що ідентифікують боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення (рахунок боржника, місце роботи чи отримання ним інших доходів, конкретне майно боржника та його
місцезнаходження тощо), рахунки в банківських установах для отримання ним коштів, стягнутих з
боржника, а також зазначає суму, яка частково сплачена боржником за виконавчим документом, за наявності часткової сплати.

Виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього виконавчого
документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження.

Одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження виконавець вносить відомості про боржника до Єдиного реєстру боржників.

В постанові про відкриття виконавчого провадження виконавець зазначає про обов’язок боржника подати декларацію про доходи та майно боржника, попереджає боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей.

Документи виконавчого провадження доводяться до відома або надсилаються стягувачу та
боржнику не пізніше наступного робочого дня з дня їх винесення.

Виконавчий документ про стягнення періодичних платежів може бути самостійно надісланий
стягувачем безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі – підприємцю,
фізичній особі, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію та інші
доходи.

ПОРЯДОК СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ

Арешт рахунків та майна боржника

Звернення стягнення на заробітну плату не перешкоджає зверненню стягнення на майно боржника, якщо існує непогашена заборгованість, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

Звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні (списанні
коштів з рахунків) та примусовій реалізації.

У разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення невідкладно звертається також на належне боржнику інше майно, крім майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення.

Звернення стягнення на кошти в іноземній валюті

У разі якщо кошти боржника в іноземній валюті розміщені на рахунках, внесках або на зберіганні у банку чи іншій фінансовій установі, які мають право на продаж іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку, виконавець зобов’язує їх продати протягом семи робочих днів
іноземну валюту в сумі, необхідній для погашення боргу

Звернення стягнення на об’єкти нерухомого майна здійснюється у разі відсутності в боржника достатніх коштів чи рухомого майна. При цьому в першу чергу звертається стягнення на окрему від будинку земельну ділянку, інше приміщення, що належать боржнику. В останню чергу звертається стягнення на житловий будинок чи квартиру, в якому фактично проживає боржник.

Разом із житловим будинком стягнення звертається також на прилеглу земельну ділянку, що належить боржнику.

ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗІ СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ 4 МІСЯЦІ

Виконавець виносить постанови:

– про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України – до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;

– про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами – до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;

– про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, – до погашення заборгованості зі сплати аліментів у
повному обсязі;

– про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання – до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.

ШТРАФИ, ПЕНЯ

Сума штрафів стягується з боржника на користь стягувача аліментів.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕСПЛАТУ АЛІМЕНТІВ

Кримінальна відповідальність – ст. 164 КК України – Ухилення від сплати аліментів на утримання дитини:

1. Злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів), а також злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на їх утриманні, -карається громадськими роботами на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

2. Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за кримінальне правопорушення, передбачене цією статтею, – карається громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до трьох років.

Злісне ухилення – будь-які діяння боржника, спрямовані на невиконання рішення суду (приховування доходів, зміну місця проживання чи місця роботи без повідомлення державного виконавця, приватного виконавця тощо), які призвели до виникнення заборгованості із сплати таких коштів у розмірі, що сукупно складають суму виплат за три місяці відповідних платежів.

ХТО ПОДАЄ: стягувач аліментів
КУДИ ПОДАВАТИ: районний відділ поліції

Адміністративна відповідальність – ст. 183-1 КУпАП – Несплата аліментів

Несплата аліментів на утримання дитини, одного з подружжя, батьків або інших членів сім’ї, що
призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних
платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, – тягне за собою виконання суспільно корисних робіт на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин.

Несплата аліментів на утримання дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на тяжкі перинатальні
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісне орфанне захворювання,
онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні
розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV
ступеня, або на утримання дитини, яка отримала тяжкі травми, потребує трансплантації органа,
потребує паліативної допомоги, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, -тягне за собою виконання суспільно корисних робіт на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин.

Повторне протягом року вчинення правопорушення, передбаченого частинами першою або другою цієї статті, -тягне за собою виконання суспільно корисних робіт на строк від двохсот сорока до трьохсот шістдесяти годин.

ХТО ПОДАЄ: державний виконавець складає протокол про адміністративне правопорушення
КУДИ ПОДАВАТИ: районний суд за місцезнаходження виконавчої служби

СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

Законом України від 15 березня 2022 року № 2129-ІХ було доповнено Закон України «Про виконавче провадження» рядом положень, пов’язаних із військовою агресію Російської Федерації на території нашої держави.

Міністерством юстиції України роз’яснено, що тимчасово на період до припинення або скасування воєнного стану на території України припиняється звернення щодо стягнення на заробітну плату та інший дохід боржника.

Вказане правило має виключення та не поширюється на рішення про стягнення аліментів, а також рішення, боржниками за якими є громадяни Російської Федерації.

Забороняється відкриття виконавчих проваджень та вжиття заходів примусового виконання рішень на території адміністративно-територіальних одиниць, які тимчасово окуповані внаслідок військової агресії Російської Федерації, у період такої окупації.

Санкції за несплату аліментів під час воєнного стану – Несплата аліментів під час воєнного стану
не звільняє платника аліментів від відповідальності.

Стягнення аліментів з військовослужбовців

Постановою КМУ від 16 лютого 2022 року № 122 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 146» встановлено, що з військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових
формувань, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, поліцейських, осіб рядового і
начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ, Національного антикорупційного
бюро, Державного бюро розслідувань, БЕБ, служби цивільного захисту та Державної кримінально- виконавчої служби, співробітників Служби судової охорони утримання аліментів провадиться з усіх видів грошового забезпечення, крім грошового забезпечення, що не має постійного характеру, та інших випадків, передбачених законом.

Військовослужбовці сплачують аліменти на загальних засадах та з усіх видів грошового забезпечення (крім такого, яке не має постійного характеру).

Інші види виплат грошового забезпечення (не мають постійного характеру): за час тимчасового виконання обов’язків за посадою; у зв’язку з переведенням військової частини на інший штат (внесення змін до штату); у період перебування у розпорядженні або звільнення від посад; грошове забезпечення військовослужбовцям, усуненим або відстороненим від виконання службових обов’язків, відстороненим від виконання повноважень на посаді або відстороненим від посад, а також тим, яких взято під варту чи які перебувають під домашнім арештом, а також за час відбування покарання на гауптвахті та в дисциплінарних частинах; в разі захоплення в полон чи заручниками, смерті (загибелі) військовослужбовців або якщо вони визнані безвісно відсутніми чи оголошені померлими; у разі звільнення з військової служби. 

Джерело: censor.net